Vítame Vás na internetovej stránke nášho rekvalifikačného centra – masérskej školy.
Organizujeme masérske kurzy akreditované MŠ-SR, zamerané na klasickú masáž a doplnkové masérske kurzy.

Naša škola má už 7 ročnú históriu a za ten čas vychovala množstvo kvalifikovaných masérov, ktorí sa uplatnili či už na Slovensku alebo v zahraničí. Našou hlavnou prednosťou je, že u nás pri výuke prevláda rodinná atmosféra a individuálny prístup k žiakom.

Pri vykonávaní praktickej a teoretickej záverečnej skúšky, obdržíte certifikát akreditovaný MŠ-SR na základe ktorého si môžete založiť živnosť. Nakoľko certifikát je platný aj v krajinách EÚ, môžete sa zamestnať  alebo podnikať aj v EÚ.

Mgr. Ján Škoda
majiteľ a garant školy

 
create by Vojtech Pec(c)2018