V tomto kurze sa naučíme všetko o zázračnom mechanizme, ktorý sa nazýva ľudské telo.

Získate znalosti z anatómie, fyziológie, biochémie, prvej pomoci a teórie masáže. Tento kurz je nevyhnutný k tomu, aby ste mohli absolvovať ďalšie doplnkové kurzy CENA: 330€

 
create by Vojtech Pec(c)2018